Her viser vi orkestrene dere har tegnet og klippet

ut av de 4 store vedleggene som følger

med LP utgaven av Snydelig

Tegneren Håkon Hoffart!

Emma, Emil og Leah!

Maja & Erik

Iver