Lenge, lenge Ny video!En video laget av vår fantastisk flinke omslagsdesigner team Håkon Hoffart og Obin Hitraball III