Jenta på månen- Ny video!!Hei!

Nå har vår vernn Charlie Swan Pullin laget enda en video for oss!

Jenta på månen!!!!

Se den her...

Ha, ha,Ha, hA, Hi, hiKKS!!