Meg og kammeraten min

Oslo-Deichman-Nydalen

https://www.facebook.com/deichman.nydalen/?tn=%2Cd%2CP-R&eid=ARAvGipSnON-OMBxddqfp4VF-VXFMsF0OpIFYDbk9g319yugVCEvytjkB4Pluxjevmgf_dcGKT5Ro6ED